05-01-15

91% van werknemers kent pensioenverandering niet

Van de werknemers tussen de 18 en 35 jaar verwacht 65% na pensionering vrijwel of volledig te kunnen rondkomen. Dat blijkt uit een onderzoek onder werknemers uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van Zwitserleven. 

Door ingrijpende wetswijzigingen - onder de naam Witteveen 2015 - kunnen werknemers een hoger netto salaris tegemoet zien, maar gaan zij er na hun pensionering honderden euro’s netto per maand op achteruit. Maar liefst 93% van de 18 tot 35-jarigen is niet op de hoogte van deze veranderingen.

De helft van deze groep heeft echter wel behoefte aan uitleg over de (toekomstige) gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel.

Zwitserleven introduceert daarom de tool "Pensioeninzicht" om meer inzicht te geven in de stand van het pensioen en hoe er eventueel bij te sparen is en welke bedragen daarvoor nodig zijn.

12-02-12

Meerderheid Nederlanders volledig pensioenonbewust

Bijna 70% van de Nederlanders is volledig onbewust van hun pensioen en weet niet of de financiële situatie na pensionering wel toereikend zal zijn.
Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Via mijnpensioenoverzicht.nl heeft de pensioendeelnemer een overzicht van zijn pensioengegevens. Maar er is meer nodig om de consument in beweging te krijgen om na te gaan of zijn financiële situatie na pensionering wel toereikend is. Bijvoorbeeld een (online) pensioendashboard of één fysiek loket met online hulpmiddelen om inzicht in zijn totale pensioensituatie te krijgen. Dat stelt de AFM in haar rapport “Een volgende stap naar meer pensioeninzicht: pensioeninformatie actief gebruiken”.

Pensioen is voor veel mensen het belangrijkste financiële product. Toch is 69% volledig pensioenonbewust. De Autoriteit Financiële Markten vindt dat communicatie over pensioenen zich niet moet beperken tot alleen het geven van overzicht. Het rapport “Een volgende stap naar meer pensioeninzicht: pensioeninformatie actief gebruiken” beschrijft het belang om bij de consument het inzicht te verhogen of zijn beoogde inkomen bij pensionering toereikend is. En als gevolg van dat inzicht mogelijk actie neemt.

Vervolgactiviteiten AFM
De AFM besteedt in 2012 aandacht aan de vraag hoe de mogelijkheden voor consumenten om betaalbaar, deskundig en onafhankelijk advies te krijgen over hun pensioensituatie kunnen worden vergroot. Ook doet de AFM in 2012 onderzoek naar de kwaliteit van de advisering, onder meer over pensioenen.
Bron: afm.nl

Vara’s Kassa: bancaire lijfrentes veel gunstiger

Shoppen loont voor banksparen / lijfrentekapitaal
Veel consumenten weten niet dat ze kunnen shoppen met hun vrijkomende lijfrentekapitaal. Kapé Breukelaar zegt dat consumenten zichzelf moeten verplichten om te shoppen met hun lijfrentekapitaal. Zo weet je zeker dat je de hoogte rente voor je lijfrentekapitaal krijgt. Het verschil kan eenvoudig oplopen tot boven boven de 10.000 euro.

Bekijk hier de het belangrijkste gedeelte van de uitzending.

06-11-11

Moneyview onderzoek banksparenhypotheek de beste

Uit onderzoek van Moneyview komt de bankspaarhypotheek als beste uit de bus. In de categorie prijs is ABN AMRO Bankspaar Budget de beste en in de categorie flexibiliteit is AEGON Bankspaarhypotheek de winnaar. Beide zijn gebaseerd op banksparen.

Bron: Banksparenkeuze

DNB: Banksparen groeimarkt

Het saldo op bankspaarrekeningen in Nederland groeit snel. Eind juni 2011 beheerden Nederlandse banken ruim EUR 8,6 mrd aan bankspaarsaldi, ruim een verdubbeling ten opzichte van één jaar eerder. Bij de verkoop van nieuwe vermogensproducten lijken consumenten inmiddels vaker te kiezen voor een bankspaarproduct dan voor een levensverzekering.

Sinds de introductie van banksparen in 2008 kunnen Nederlanders onder voorwaarden fiscaal voordelig sparen bij een bank of beleggingsinstelling, bijvoorbeeld voor aanvullend pensioen of aflossing van een hypotheek. Sindsdien maakt dit type vermogensopbouw een snelle groei door. Per eind juni 2011 waren bijna 600.000 bankspaarrekeningen bij Nederlandse banken geopend, waarop in totaal EUR 8,6 mrd aan saldo was gestort. Het totale saldo op alle bankspaarrekeningen samen verdubbelt tot nu toe elk jaar ruimschoots.

Bron: DNB

17-08-10

'Banksparen pakt kwart marktaandeel'

Nederlanders hebben vorig jaar ruim € 5 mld ingelegd voor individuele spaarrekeningen en verzekeringen, bedoeld om onder fiscaal gunstige voorwaarden te sparen voor hun oude dag of de aflossing van een hypotheek. Als gevolg van de concurrentie via banksparen verliezen verzekeraars marktaandeel, stelt het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. "Vorig jaar hadden ze driekwart van de markt in handen, tegen 90% in 2008."

Eerder meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat Nederlanders ultimo 2009 ongeveer € 2,4 mld op bankspaarrekeningen hadden staan. Volgens het CVS, onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, was de inleg op nieuwe spaarrekeningen € 1,2 mld.
Van de totale inleg op fiscaal gefaciliteerde spaarrekeningen en verzekeringen voor hypotheken of de oudedag, kwam volgens het CVS € 1 mld op het conto van bankspaarproducten. De overige (ruim) € 4 mld werd bij levensverzekeraars
ingelegd.

Banksparen nog nieuw onder hypotheekklanten volgens TNS NIPO

Volgens onderzoek van TNS Nipo zijn consumenten die een hypotheek willen sluiten slecht op de hoogte van banksparen. Eén op de vijf zegt precies te weten hoe de fiscaal gunstige regeling in elkaar zit; de rest van de ruim vijfhonderd ondervraagden is nauwelijks op de hoogte.

De begin 2008 geïntroduceerde bankspaarregeling is voor 23% nog onbekend; 54% heeft er wel van gehoord, maar weet niet wat banksparen inhoudt. Volgens onderzoeksdirecteur Adriaan Eecen is dat reden voor de overheid om meer bekendheid te geven aan de regeling. "Banksparen is immers een manier om aan vermogensvorming te gaan doen naast een aflossingsvrije hypotheek."

Vorig jaar was 13% van alle nieuw gesloten hypotheken een bankspaarhypotheek.

Van de deelnemers denkt 75% dat banken hun verstrekkingsnormen niet zullen versoepelen; 42% verwacht dat de hypotheekrenteaftrek de komende twee jaar verder zal worden ingeperkt. Meer dan 80% denkt dat de rente de komende jaren niet zal gaan dalen.

bron:amweb